Enviament gratuït a partir de 20€ a la península ibèrica i les Illes Balears

Legal

**AVÍS LEGAL** (Català)

L’informem que les dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació i documents adjunts, seran incorporades en varis fitxers titularitat i responsabilitat d’EMBOTITS LA GLEVA, S.L., amb la finalitat legitima de gestionar la relació negocial o contractual existent amb vostès.
Conforme el que s’estableix a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals; podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades personals, així mateix gaudeix del dret a sol·licitar la portabilitat de les dades, oposar-se al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació. Tots aquets drets poden fer-se efectius dirigint-se a EMBOTITS LA GLEVA, S.L.., C/ Marquès de Palmerola nº29 de La Gleva (08508, Vic), Barcelona.
El contingut d’aquest correu electrònic i els annexes adjunts són estrictament confidencials. En cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per error, agrairíem ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.
POLÍTICA DE COOKIES 

El lloc web utilitza un analitzador de trànsit que empra petits programes anomenats i coneguts com "cookies" que ens donen a conèixer certa informació sobre l'ús del nostre lloc.

Podem demanar informació sobre el teu ordinador, inclòs, si escau, la seva adreça d'IP, sistema operatiu i tipus de navegador. Es tracta de dades estadístiques sobre com navegues pel nostre lloc web. Les cookies contenen informació que es transfereix a el disc dur del teu ordinador.

Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:
- Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.
- Emmagatzemar informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els teus interessos individuals.
- Accelerar les teves cerques.
- Reconèixer quan tornis de nou al nostre lloc.

L'usuari dóna el seu previ consentiment, excepte indicació en contra, a l'ús de "cookies". L'Usuari autoritza també els seguiments de la seva IP durant la navegació en el lloc web.

Pots negar-te a acceptar cookies activant la configuració al navegador que permet rebutjar les galetes. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del Lloc Web o no puguis aprofitar-te d'algun dels nostres serveis. A menys que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc.

Seguint les directrius europees de la normativa de protecció de dades que es puguin veure afectats per l'ús de cookies, informem que les diferents navegadors d'Internet compten amb eines de configuració perquè l'Usuari, si ho desitja, pugui desactivar i / o eliminar aquestes galetes o bé activar en el seu navegador la manera de navegació privada.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador:
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
- Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
safari https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES

ÚS DE COOKIES 
Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per a més informació.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Qui és el responsable de les dades?

- Identitat: EMBOTITS LA GLEVA S.L.
- Nombre de document: B08743734
- Adreça postal: C / Marquès de Palmerola nº29 de la Gleva (08508, Vic), Barcelona.
- Telèfon: +34 93 857 0138
- E-mail: embotits@lagleva.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
- Complir amb el deure d'informació i / o obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra obligació legalment establerta.
- Gestionar les consultes, peticions d'informació, pressupostos, sol·licituds, donant resposta i contestació a les mateixes.
- Gestionar la pròpia prestació de serveis, comandes o productes relacionats amb la nostra activitat mercantil i econòmica.
- En el cas que ens remeti el seu currículum o s'inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud d'ocupació i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi d'oferir llocs que s'ajustin al teu perfil. Llevat que s'indiqui el contrari, l'aportació de les dades requerides és necessària, pel que la seva no aportació impedirà la continuïtat de l'procés de selecció.
- Només en el cas que vostè ho hagi consentit expressament de forma prèvia, també tractarem les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

¿Durant quant temps tractarem les dades?

Les dades personals que ens proporcioni seran conservats mentre es mantingui la relació contractual / mercantil vigent, o bé durant un termini de quatre anys a partir de l'última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals.
No obstant això, només en el cas que ens hagis donat el consentiment per a comunicacions comercials, la nostra entitat seguirà conservant la seva informació per a l'enviament d'aquestes comunicacions de caràcter comercial que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Posteriorment, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació. Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

A quina destinataris es comunicaran les dades?

Per regla general no es comunicaran les seves dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se li informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per la cessió. L'informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.
Tanmateix, l'informem que per a la correcta prestació dels serveis (vegeu, allotjament web, suport, email màrqueting, etc.), diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats de l'tractament) podrien tenir accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions i amb l'únic objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i / o comercial i donar compliment a obligacions legals de l'entitat.
Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula l'encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acords a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:
- Accés: l'interessat tindrà dret a obtenir de l'responsable de l'tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes de l'tractament que s'estigui duent a terme.
- Rectificació: l'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets.
- Supressió: l'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.
- Limitació del seu tractament: l'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa a el tractament de les seves dades de caràcter personal.
- Oposició a l'tractament: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Dret a la portabilitat de les seves dades: és a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable de l'tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica ja transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament .
Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se a l'responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitades a l'inici de el present document. Per obtenir informació addicional respecte a l'exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Així mateix, l'informem que si ho creu oportú té el dret a retirar, en qualsevol moment el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud de l'tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. www.agpd.es.

 **AVISO LEGAL** (Castellano)

Le informamos que los datos personales que puedan constar en esta comunicación, serán incorporados a varios ficheros titularidad y responsabilidad de EMBOTITS LA GLEVA, S.L.,  con la finalidad legítima de gestionar la relación negocial o contractual existente con Vds.
De conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales; podrá Vd. ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos personales, asimismo ostenta Vd. el derecho a solicitar la portabilidad de los datos, oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación. Todos estos derechos pueden hacerse efectivos dirigiéndose a EMBOTITS LA GLEVA, S.L..;C/Marquès de Palmerola nº29 de La Gleva (08508, Vic), Barcelona.
El contenido de este correo electrónico y los anexos adjuntos son estrictamente confidenciales. En caso que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error, agradeceríamos lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.
POLÍTICA DE COOKIES 

El Sitio Web utiliza un analizador de tráfico que emplea pequeños programas denominados y conocidos como “cookies” que nos dan a conocer cierta información sobre el uso de nuestro Sitio.

Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema operativo y tipo de navegador. Se trata de datos estadísticos sobre cómo navegas por nuestro sitio Web. Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de tu ordenador.

Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En concreto, nos permiten:
- Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
- Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con tus intereses individuales.
- Acelerar tus búsquedas.
- Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.

El Usuario da su previo consentimiento, salvo indicación en contrario, al uso de “cookies”. El Usuario autoriza también los seguimientos de su IP durante la navegación en el sitio Web.

Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite rechazar las cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio.

Siguiendo las directrices europeas de la normativa de protección de datos que puedan verse afectados por el uso de cookies, informamos que los distintos navegadores de Internet cuentan con herramientas de configuración para que el Usuario, si lo desea, pueda desactivar y/o eliminar estas cookies o bien activar en su navegador el modo de navegación privada.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
- Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES

USO DE COOKIES 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el responsable de sus datos?
- Identidad: EMBOTITS LA GLEVA S.L.
- Número de documento:B08743734
- Dirección postal: C/ Marquès de Palmerola nº29 de La Gleva (08508, Vic),       Barcelona.
- Teléfono: +34 93 857 0138
- Email: embotits@lagleva.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- Cumplir con el deber de información y/o obtención de consentimientos requeridos por la nueva normativa europea de protección de datos de carácter personal, o cualquier otra obligación legalmente establecida.
- Gestionar las consultas, peticiones de información, presupuestos, solicitudes, dando respuesta y contestación a las mismas.
- Gestionar la propia prestación de servicios, pedidos o productos relacionados con nuestra actividad mercantil y económica.
- En el caso de que nos remita su curriculum o se inscriba en las diferentes ofertas de trabajo que podamos publicar, trataremos sus datos con el fin de valorar y gestionar su solicitud de empleo y en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal, a fin de ofrecer puestos que se ajusten a tu perfil. Salvo que se indique lo contrario, la aportación de los datos requeridos es necesaria, por lo que su no aportación impedirá la continuidad del proceso de selección.
- Sólo en el caso de que usted lo haya consentido expresamente de forma previa, también trataremos sus datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?

 Los datos personales que nos proporcione serán conservados mientras se mantenga la relación contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo de cuatro años a partir de la última relación negocial siguiendo la normativa a efectos fiscales.
No obstante, sólo en el caso de que nos hayas dado el consentimiento para comunicaciones comerciales, nuestra entidad seguirá conservando su información para el envío de dichas comunicaciones de carácter comercial que consideremos sea de su interés, mientras no se solicite su supresión por el interesado. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa eliminación. Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más cómoda.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Por regla general no se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le informará debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión. Le informamos que tampoco se realizarán transferencias internacionales.
No obstante, le informamos que para la correcta prestación de los servicios (véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) podrían tener acceso a la información personal necesaria para realizar sus funciones y con el único objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la relación contractual y/o comercial y dar cumplimiento a obligaciones legales de la entidad.
Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan o no. En este sentido, usted tiene derecho a solicitar:
- Acceso: el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos del tratamiento que se esté llevando a cabo.
- Rectificación: el interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le concierne o que se completen aquellos que fueran incompletos.
- Supresión: el interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, en todo caso la supresión estará sujeta a los límites establecidos en la norma reguladora.
- Limitación de su tratamiento: el interesado tendrá derecho a solicitar la limitación respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal.
- Oposición al tratamiento: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Derecho a la portabilidad de sus datos: es decir, tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello, puede utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente documento. Si desea obtener información adicional respecto al ejercicio de sus derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, le informamos que si lo cree oportuno tiene el derecho a retirar, en cualquier momento el consentimiento otorgado para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento, basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera que no se han atendido adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.